loading
خدمات ما

کشاورزی خورشیدی

سانان با طراحی سیستم خورشیدی برای پمپ های آب بخش کشاورزی اعم از تکفاز و سه فاز ، قسمت مهمی از توجهات خود را به این بخش مهم از اقتصاد معطوف نموده است.همچنین با عرضه پمپ آب تماماً خورشیدی در بازار ایران گام بلندی را در کم کردن هزینه ها و بالا بردن کیفیت برداشته است.برای دریافت اطلاعات در خصوص پمپ آب خورشیدی می توانید به بخش محصولات مراجعه نمایید.